Klik op de datum om naar de stream te gaan.

Klik hier voor de 4in1 Regiodiensten

Erediensten 2023

Andere jaren: 2024202220212020


Zondag 31 december 19:30 uur

Zondag 31 december 19:30 uur

LEVEN VANUIT DE TOEKOMST – Zitten wij niet heel vaak vast aan ons verleden? Aan wat er is gebeurd? Aan wat we hebben meegemaakt? Aan onze herinneringen? Mooie herinneringen, zeker. Maar vaak toch ook pijnlijke herinneringen. Momenten van diep verdriet, van angst, van hopeloosheid, van gekwetst-zijn, van mislukking. Het zit allemaal nog in ons, opgeslagen…

Zondag 31 december 9:30 uur

Zondag 31 december 9:30 uur

KEN DE HEER IN AL JE WEGEN, DAN ZAL HIJ JE PADEN RECHT MAKEN – Dat doe je door te vertrouwen op de Here en te luisteren naar de geboden van God. Maar ook door je verstand te gebruiken, te bidden en te vasten. God reageert écht. Ga samen in gesprek, wees kritisch naar jezelf…

Maandag 25 december 11:00 uur

Maandag 25 december 11:00 uur

1E KERSTDAG – Voorganger: Ton van der Wekken (CGK Dokkum) DÉ HERDER IS GEBOREN! – Jezus is de echte Herder die daar was waar Hij nodig was. Dat was op de plek van zondaars, prostituees en tollenaars. Zij wij in die zin ook herders? Daar willen we op 1e kerstdag om 11:00 uur onder leiding…

Zondag 24 december 21:00 uur – Kerstnachtdienst

Zondag 24 december 21:00 uur – Kerstnachtdienst

STAPPEN OP HET STRO IN DE STAL – Was er in 2023 een week zonder slecht nieuws? Een week zonder zorgen? Even een poosje geen sombere berichten? We weten wel beter. Er ging geen maand voorbij of er was wel weer ergens in de wereld een crisis. Soms veraf, soms ook dichtbij. In je persoonlijke…

Zondag 24 december 9:30 uur

Zondag 24 december 9:30 uur

Deze dienst staat Bert Nederveen stil bij Micha 7: 7 en 19. Hoe ga je kerst en oudjaar vieren? Vaak met familie en vrienden. Soms is het goed. Soms is er ruzie of verwijdering. Wat betekent God voor je deze dagen? HEER, wees mijn verlangen, wijs mij omhoog, waar uw liefde mij wacht! Micha blijft…

Zondag 17 december 9:30 uur

Zondag 17 december 9:30 uur

VOL VAN EEN BETER WERELD – Volgende week is het Kerstfeest. We vieren dat Gods Zoon mens is geworden. Johannes vertelt dat zo in zijn evangelie: Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond (Johannes 1: 14). Voel je de verwondering in die woorden? Gods eigen Zoon! Hij is onvoorstelbaar groot en…

Zondag 10 december 11:00 uur

Zondag 10 december 11:00 uur

DAT MOET WEL GENADE ZIJN – Maria is de enige vrouw die ooit heeft kunnen zeggen dat ze de moeder van de Here Jezus mocht worden. De vraag is: Was ze zo bijzonder dat ze de moeder van Jezus mocht worden of heeft de geboorte van Jezus haar zo bijzonder gemaakt. Dat is de vraag…

Zondag 3 december 9:30 uur

Zondag 3 december 9:30 uur

EEN GRAF VOOR SARA – Sara’s graf en Advent , wat heeft dat met elkaar te maken? God is trouw: dat zie je in het graf van Sara en aan de sterren. Dat zie je in Advent en Kerst, in de Kerst-Ster.Rik Tuin en Emma Kolbeek-Offereins leiden ons deze zondagmorgen door de dienst. De preek…

Zondag 26 november 9:30 uur

Zondag 26 november 9:30 uur

JE KUNT NIET DIEPER VALLEN – Met eeuwigheidszondag staan we stil bij geboorte en dood. In de eredienst vervagen de grenzen tussen leven en dood wanneer we aansluiten bij de aanbidding van het Lam door het hemelse koor van geloofsgetuigen.Die grens tussen leven en dood vervaagt ook in het spookachtige verhaal dat we zondag samen…

Zondag 12 november 9:30 uur

Zondag 12 november 9:30 uur

11E ZONDAG VAN DE HERFST – Harde harten zijn de oorzaak van heel veel ellende hier op aarde, zoals we lezen in de geschiedenis van Israël in Egypte en het verharde hart van farao. Welke weg wijst God ons om ons niet mee te laten slepen in verharding? God stelt zijn hart open voor zijn…

Zondag 5 november 9:30 uur

Zondag 5 november 9:30 uur

KIJK OM JE HEEN MET DE OGEN VAN GOD – Zondag kijken we samen naar het verhaal van Kaïn en Abel. Dit oerverhaal uit Genesis 4 leert je niet alleen naar boven, maar ook om je heen te kijken.Want God wil Kaïn, jou en mij helpen om niet verstrikt te raken in de greep van…

Woensdag 1 november 19:30 uur

Woensdag 1 november 19:30 uur

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID – Wat Jacob overkomt in het nachtelijk duister, aan de oever van de Jabbok, daar kan geen mens zich op voorbereiden. De geschiedenis van Jakob, zijn angst, zijn eenzaamheid, zijn nachtelijke gevecht met de onbekende in diepe duisternis en volledige stilte blijft een mysterie waarin diepmenselijke vragen aan de orde…

Zondag 29 oktober 9:30 uur

Zondag 29 oktober 9:30 uur

9E ZONDAG VAN DE HERFST – Deze zondagmorgen zal Bert Nederveen voorgaan in onze eredienst. De preek die hij zal lezen gaat dan over Habakuk 2: 4: ‘Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.’ Het gaat over je kwetsbaar opstellen. Door Habakuk in het oude testament en door…

Zondag 8 oktober 9:30 uur

Zondag 8 oktober 9:30 uur

WAT DOE JE IN DE KERK? – Het zou een vraag kunnen zijn. Van een buur, collega of klasgenoot. Wat doe jij daar nou, op zondag, in de kerk? De vraag kan uit interesse gesteld worden. Maar misschien ook vanuit bepaalde beeldvorming. Wat is daar nou zo leuk aan op de vroege zondagmorgen? Kerkdiensten hebben…

Zondag 1 oktober 9:30 uur

Zondag 1 oktober 9:30 uur

5E ZONDAG VAN DE HERFST – In deze dienst staat Aliëtte Meerveld-Poortinga van De Open Hof in Roden met ons stil bij Jona 4. In het bekende verhaal van de profeet Jona spelen thema’s als wegvluchten van God en hoe ver gaat God in zijn trouw en liefde.

Zondag 24 september 9:30 uur

Zondag 24 september 9:30 uur

ADEMPAUZE – Het thema van de dienst van komende zondagmorgen is adempauze. Laat je recreëren door God. We laten onze verwonderen door de prachtige schepping die God geschapen heeft en leren hem daarvoor te danken met de adem die hij ons gegeven heeft. Sietske van Esch-Beiboer zal zondagmorgen voorgaan in de dienst. De preek die…

Zondag 17 september 9:30 uur

Zondag 17 september 9:30 uur

3E ZONDAG VAN DE HERFST – Wat kunnen we ons soms onbegrepen voelen door de mensen om ons heen. Zelfs als ze het beste met ons voor hebben. Maar bij God kunnen we altijd terecht. Hanna noemt God ‘de Heer van de hemelse machten’. Hij heeft de macht over hemel en aarde. Hij houdt hemel…

Zondag 10 september 9:30 uur

Zondag 10 september 9:30 uur

LIEFDE BLIJFT ALTIJD BESTAAN – Zondag zijn we in de kerk getuigen van een huwelijksbevestiging. Daarom staan we stil bij de betekenis van liefde aan de hand van een van de bekendste bijbelteksten: 1 Korintiërs 13:13. Voorganger: Pieter Kars van de Kamp (Refajahkerk Groningen)

Zondag 3 september 11:00 uur

Zondag 3 september 11:00 uur

MET GENADE LEEF JE DANKBAAR – Zondagmorgen om 11:00 uur(!) hoopt Arend Jan de Boer, predikant van de NGK Dokkum-Driesum, stil te staan bij Efeze 2: 1-22 onder het thema ‘Met genade leef je dankbaar”. Ook zal hij met ons in deze dienst het Heilig Avondmaal vieren.

Zondag 27 augustus 9:30 uur

Zondag 27 augustus 9:30 uur

LEVEN DOOR JEZUS – In deze dienst doet Niek Kolbeek belijdenis van zijn geloof. In zijnzoektocht is een woord van Paulus uit 1 Korintiërs 15 belangrijk geweest: dat ons geloof nergens over ging als Christus niet was opgestaan. Dat is ook de kern van de dienst: Leven door Jezus. Voorganger: David de Jong (CGK/NGK Harlingen)

Zondag 20 augustus 9:30 uur

Zondag 20 augustus 9:30 uur

TOEN SPRAK GOD DEZE WOORDEN – Onze God spréékt. Wat betekent dat eigenlijk? Beseffen we wel hoe bijzonder dat is? Wat vindt God belangrijk om te delen, hoe en met wie dan?Daar gaat de dienst over aan de hand van Exodus 19 & 20. Voorganger in deze dienst is Emma Kolbeek-Offereins. De preek is van…

Zondag 13 augustus 9:30 uur

Zondag 13 augustus 9:30 uur

MET LIJDEN MOET JE BIJ JEZUS ZIJN – Zondagmorgen zal Rik Tuin voorgaan in onze eredienst. De preek die hij zal lezen heeft als thema ‘Met lijden moet je bij Jezus zijn’ (n.a.v. het bekende verhaal over het dochtertje van Jaïrus in Marcus 5: 21-43) en is van Johan Harmanny. Sinds 2022 woont en werkt…

Zondag 30 juli 9:30 uur

Zondag 30 juli 9:30 uur

VERSCHIL TUSSEN PRODUCTIEF EN VRUCHTBAAR – God wil dat de schepping, dat planten en dieren en mensen, verder komen, sterker en meer worden. Wees vruchtbaar, wordt talrijk is een opdracht. Is God dan als de boze aandeelhouder, die perse productie wil, als de strenge God, de ontevreden vader? Je leest in Leviticus 26 de echo…

Zondag 23 juli 11:00 uur – Tentdienst Niezijl

Zondag 23 juli 11:00 uur – Tentdienst Niezijl

U wordt uitgenodigd om mee te gaan op EXPEDITIE.Waarheen en hoe en wat??Als u op ZONDAG 23 juli naar de TENTDIENST in NIEZIJL komt, kunt u het met ons ervaren en beleven.Praiseband Revival uit Marum verzorgt de hele dienst en u bent allen van harte welkom.Vanaf 10.30 UUR staat de koffie/thee klaar en na afloop…

Zondag 16 juli 9:30 uur

Zondag 16 juli 9:30 uur

BLIJF GOD ZOEKEN – Zondag gaat het over de bloei en neergang van koning Uzzia (2 Kronieken 26). Een bijzonder verhaal. Omdat hij jong koning wordt, maar vooral vanwege de reden achter zijn neergang. De schrijver van Kronieken heeft daar namelijk een andere verklaring voor dan de auteur van Koningen (vgl. 2 Koningen 15:4 met…

Zondag 9 juli 9:30 uur

Zondag 9 juli 9:30 uur

3E ZONDAG VAN DE ZOMER – Het verhaal over Abraham en Lot is een verhaal over hoe je als vreemdeling je plek inneemt in de wereld. Christenen zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Abraham en Lot laten beiden op verschillende wijze zien hoe ze hun plek innemen. Als we op de…

Zondag 2 juli 9:30 uur

Zondag 2 juli 9:30 uur

1 JULI HERDENKING AFSCHAFFING SLAVERNIJ – We kunnen als kerk er niet omheen: de feiten over uitbuiting en slavernij komen steeds meer op tafel. Naast goede dingen overigens. We geven in deze dienst aandacht aan economische zonden die ook vallen onder Gods oordeel. Zoals je kunt zien aan de profetie van Ezechiël 27 over het groothandelscentrum…

Zondag 25 juni 11:00 uur

Zondag 25 juni 11:00 uur

3E ZONDAG VAN DE ZOMER – De wijsheid van God is van een andere orde dan de wijsheid van mensen. En het is de Geest, die ons de wijsheid van God wil leren. Voorgangers: Simone Bijma en Jakob Buist (preek van Erik Pomp (Ontmoetingskerk Aduard))

Zondag 18 juni 11:00 uur – Tentdienst Oosterkade

Zondag 18 juni 11:00 uur – Tentdienst Oosterkade

GEEN STOFFIG IMAGO – Wat vind jij ervan wanneer mensen (vaak jehova’s getuigen) bij je langs de deur komen om te praten over het geloof? Ik heb ze in Grijpskerk ook wel bij de pastorie aan de deur gehad. Zondag kijken we naar Jezus die twaalf van zijn leerlingen er twee aan twee opuit stuurt…

Zondag 11 juni 9:30 uur

Zondag 11 juni 9:30 uur

KLEUR BEKENNEN VOOR JEZUS – Afgelopen week was het de week voor de vervolgde kerk. Onze vervolgde broers en zussen bekennen onder hele moeilijke omstandigheden kleur voor Jezus. Als we in deze dienst samen avondmaal vieren bekennen we ook kleur voor Jezus. Dat je alleen gered kan worden door de naam van Jezus. Delen wij…

Zondag 4 juni 9:30 uur

Zondag 4 juni 9:30 uur

HOE STOM KUN JE ZIJN – Nou, heel stom blijkbaar. Die haat/liefde verhouding tot Gods Woord is van alle tijden.Er zitten twee krachten in jou als mens: Een kracht om te willen horen dat er meer is, dat je leven niet voor niets is, dat je geliefd bent. Een kracht om te willen horen over…

Zondag 28 mei 9:30 uur

Zondag 28 mei 9:30 uur

MET KRACHT BEKLEED – Zondag vieren we het feest van Pinksteren. Jezus belooft aan het einde van het evangelie van Lucas dat Hij zijn leerlingen vanuit met kracht zal bekleden (met Pinksteren). Iets soortgelijks zie je in het Oude Testament wanneer de kracht van de Geest overgaat van Elia naar zijn opvolger Elisa. Lees 2…

Zondag 21 mei 9:30 uur – Afscheid Pieter Kars van de Kamp

Zondag 21 mei 9:30 uur – Afscheid Pieter Kars van de Kamp

NIET ZONDER ONS! – Zondag nemen we afscheid van elkaar met de afscheidswoorden van Jezus. Die sprak Hij op een geheime locatie tot zijn leerlingen vlak voor zijn lijden en sterven. Het zijn woorden die veel zeggen over wie Hij voor ons is en wil zijn en ook wat ons als Zijn leerlingen mag kenmerken….

Zondag 14 mei 9:30 uur

Zondag 14 mei 9:30 uur

DE KERK ALS SPIEGEL VAN DE HEMEL – Moet de kerk ook iets doen om kerk te zijn? Mag je van de kerk en haar leden bepaalde prestaties verwachten? Paulus vertelt in de brief aan de Efeziërs hoe hij er tegenaan kijkt. De kerk is volgens hem een mysterie en spiegel van de hemel zonder…

Zondag 30 april 9:30 uur

Zondag 30 april 9:30 uur

NEE ZEGGEN IS OOK EEN OPTIE – Hoeveel ruimte is er bij jou in de kerk of thuis om nee te zeggen tegen het evangelie?Beetje vreemde vraag misschien, maar we gaan zondag kijken naar een tekst waarin Jezus die ruimte wel geeft…Dat doet Hij nadat een grote groep leerlingen afhaakt. Ze ergeren zich aan Zijn…

Zondag 16 april 9:30 uur

Zondag 16 april 9:30 uur

DIVERSITEIT: HOE GAAT DAT GOED? – Als ik nou eens homo was geweest? Dan had ik de bijbel vast anders gelezen dan nu. Als ik homo was geweest en ik zou heel erg verlangen naar een relatie van liefde en trouw, dan zou ik vooral die teksten hebben gelezen die gaan over liefde en trouw. Als…

Zondag 9 april 9:30 uur

Zondag 9 april 9:30 uur

GELOOF IN DE KERK VAN DE TOEKOMST – Op 1e zondag van Pasen gaat het in de dienst over het slot van het evangelie van Marcus. Wat daarin opvalt is dat de leerlingen na meerdere getuigenissen niet in de opstanding van Jezus geloven.Daarnaast hopen we het heilig avondmaal te vieren en is er een gastorganist…

Goede Vrijdag 7 april 19:30 uur

Goede Vrijdag 7 april 19:30 uur

DE GOD VAN HET LEVEN GEEFT DE GEEST – Op Goede Vrijdag staan we in de overdenking stil bij het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblaast. De manier waarop Hij dat doet is bijzonder. Een van de Romeinse soldaten die erbij staat, komt daardoor tot het inzicht dat Jezus wel de Zoon van God…

Zondag 26 maart 9:30 uur

Zondag 26 maart 9:30 uur

LAAT ZIEN WIE JE ECHT BENT – We gaan de 40dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Nu de minder bekende gelijkenis over twee verloren zonen… Met deze gelijkenis ontmaskert Jezus de ware aard van de Joodse leiders. Zij worden namelijk vergeleken met een zoon die ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet….

Zondag 19 maart 9:30 uur

Zondag 19 maart 9:30 uur

4E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD – In deze missiondienst gaat Piet Abrahams uit Belhar/Leiden (Zuid -Afrika) voor. Hij zal preken over Amos 3: 2 en 8. Wanneer we daar God met Israel, zijn uitverkoren volk, horen praten door de mond van Amos, dan brengt ons tot het volgende: 1. Gods stem klinkt hard; 2. De…

Zondag 12 maart 9:30 uur

Zondag 12 maart 9:30 uur

LAAT HET HUIS GEVULD ZIJN – We gaan de 40dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Dit keer gaat het over een horror-gelijkenis. Jezus noemt de hoorders een verdorven generatie en vergelijkt hen met een leegstaand huis waar een demon met zijn zeven slecht vrienden blijvend gaat wonen. Lees de gelijkenis…

Zondag 5 maart 9:30 uur

Zondag 5 maart 9:30 uur

BEGRAAF JE TALENT NIET – We gaan de 40-dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Dit keer gaat het over de gelijkenis van de talenten.Gaat het hier om je gaven of gaat het om geld? En wat bedoelt Jezus met deze gelijkenis? Wat wil Hij dat je doet tot het moment…

Zondag 26 februari 9:30 uur

Zondag 26 februari 9:30 uur

OP ZOEK NAAR DE HEMEL – We beginnen de 40-dagentijd met het luisteren naar een gelijkenis van Jezus. Hij vergelijkt het koninkrijk van de hemel met een zakenman die op zoek is naar mooie parels. Maar voor wie is deze gelijkenis bedoeld? Voor de leerlingen, menigte of de farizeeën? En wat betekent de gelijkenis (voor…

Zondag 5 februari 9:30 uur

Zondag 5 februari 9:30 uur

VERLIES JEZUS NIET – Lijken op Jezus en het volgen van Jezus brengt lijden met zich mee. Dit heeft Jezus zelf gezegd en dat zie je ook terug in het leven van de eerste gemeentes. Zondag kijken we wat dit betekent voor vandaag. Dat doen we aan de hand van een uitspraak van Paulus in Filippenzen…

Zondag 22 januari 9:30 uur

Zondag 22 januari 9:30 uur

GOD ZORGT VOOR ZIJN WOORD – De laatste preek van Pieter Kars van de Kamp ging over de tranen van Elisa. Deze zondag gaat het over zijn voorganger Elia. We kijken naar z’n eerste optreden in een tijd dat het goed gaat met sraël, maar God vergeten wordt. God laat zien wat echt belangrijk is…


Andere jaren: 2024202220212020

4in1 Regiodiensten 2023

Andere jaren: 202420222021


Zondag 12 november 14:30 uur – Grijpskerk
november 2023

Zondag 12 november 14:30 uur – Grijpskerk

11E ZONDAG VAN DE HERFST – In deze dienst gaat het over leven in de tijd. We lezen samen een stukje uit het boek Prediker en zullen nadenken over wat het betekent om vandaag te leven. Het thema van de dienst is ‘mens wanneer ben je?’ Voorganger: Aliëtte Meerveld-Poortinga (De Open Hof Roden)

Zondag 15 oktober 19:00 uur – Enumatil
oktober 2023

Zondag 15 oktober 19:00 uur – Enumatil

HEST WEL BUUSGELD? – We willen u en jullie van harte uitnodigen voor de Grunneger Dainst in de kerk van Enumatil op zondag 15 oktober om 19.00 uur!Voorganger is ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Het thema voor deze dienst is ‘Hest wel buusgeld?’ Ds. Oldenhuis zegt hier vooraf al over: ‘buusgeld, dat is geld om…

Zondag 8 oktober 14:30 uur – Grijpskerk
oktober 2023

Zondag 8 oktober 14:30 uur – Grijpskerk

SLAAF OF VRIJ: WAT BEN JIJ? ISMAËL EN GODS BELOFTEN – Paulus noemt Ismael ‘zoon van slavernij’ en Isaak ‘zoon van de belofte’. Toch zijn zij beide zoons van Abraham. Hoe komt Paulus daarbij? Wat betekende dat in die tijd en wat betekent dat voor ons? De preek in de 4in1 Regiodienst van zondagmiddag gaat over…

Zondag 3 september 14:30 uur – Grijpskerk
september 2023

Zondag 3 september 14:30 uur – Grijpskerk

1E ZONDAG VAN DE HERFST – Zondagmiddag beginnen de 4in Regiodiensten weer. Om 14:30 uur zal Simone Bijma-Boven in ons kerkgebouw stilstaan bij de geschiedenis van Lot (Genesis 18 en 19) door een preek van de hand van Jaap Cramer van de Verbindingskerk Heerde – Epe te lezen.

Zondag 2 juli 14:30 uur – Grijpskerk
juli 2023

Zondag 2 juli 14:30 uur – Grijpskerk

VECHTEN VOOR EEN ANDER (Genesis 14) – De nomade. De voorbeeldige gastheer. De  geloofsheld. Dat is de Abram die je het beste kent. Maar Abram als krijgsheer, die het opneemt tegen een wereldmacht. Die staat veel verder van ons af. Wat heb je aan een verhaal over oorlog tussen een alliantie van 4 – tegen een alliantie…


Andere jaren: 202420222021