MET KRACHT BEKLEED

Zondag vieren we het feest van Pinksteren. Jezus belooft aan het einde van het evangelie van Lucas dat Hij zijn leerlingen vanuit met kracht zal bekleden (met Pinksteren).
Iets soortgelijks zie je in het Oude Testament wanneer de kracht van de Geest overgaat van Elia naar zijn opvolger Elisa.
Lees 2 Koningen 2:1-15a als voorbereiding op de dienst en preek van Pinksteren.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum & Groet
Zingen
– Lied 280 (LB) ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
– Lied 84a (LB) ‘Wat houd ik van Uw huis’
Gebed
Lezing: Handelingen 2:1-13 (door Rianne Gort)
Zingen: Lied 168: 3 en 4 (GK) ‘Vader, in dit uur der waarheid’
Lezing: 2 Koningen 2:1-15a en Lucas 24:49 (door Rianne Gort)
Zingen: Psalm 119:40 (GK)
Preek
Zingen: Lied 167 (GK) ‘Machtig, God, sterke rots’
Geloofsbelijdenis door Joost Schoenmaker
Amenlied: Lied 177 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voor de Elisahoeve)
Zingen: Lied 733 (Opwekking) ‘10.000 redenen’
Zegen