VERSCHIL TUSSEN PRODUCTIEF EN VRUCHTBAAR – God wil dat de schepping, dat planten en dieren en mensen, verder komen, sterker en meer worden. Wees vruchtbaar, wordt talrijk is een opdracht.
Is God dan als de boze aandeelhouder, die perse productie wil, als de strenge God, de ontevreden vader?
Je leest in Leviticus 26 de echo van de opdracht: wees vruchtbaar, wordt talrijk.
Maar om het hoofdstuk heen, zie je wetten van sabbat al klaar staan……

Zondagmorgen zal Bert Bulder de dienst leiden, de preek is van de hand van Jaap Cramer, predikant van de Verbindingskerk in Heerde/Epe.

Liturgie

Welkom, stilte
Votum en groet
Zingen: Opwekking 462 – Aan uw voeten, Heer
Wet (Galaten 5: 22,23)
Gebed
Lezen: Leviticus 26: 1-13
Zingen: Psalm 106: 1 (DNP) – Eer aan de Heer om wat hij doet
Lezen: Leviticus 26: 14-20
Zingen: Psalm 106: 3 (DNP) – De zonde zit ons in het bloed
Lezen: Leviticus 26: 40-45
Zingen: Psalm 106: 13 (DNP) – Ze zonken weg door eigen schuld
Preek over Leviticus 26: 9
Zingen: Psalm 92: 1, 5 en 6 (DNP) – Goed is het U te danken
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710 – Zegen mij
Zegen