NIET ZONDER ONS! – Zondag nemen we afscheid van elkaar met de afscheidswoorden van Jezus. Die sprak Hij op een geheime locatie tot zijn leerlingen vlak voor zijn lijden en sterven.
Het zijn woorden die veel zeggen over wie Hij voor ons is en wil zijn en ook wat ons als Zijn leerlingen mag kenmerken.
Lees de afscheidswoorden ter voorbereiding op de preek hier.

Op zondag 21 mei nemen we afscheid van onze predikant Pieter Kars van de Kamp, die ons na zeven mooie jaren gaat verlaten om in onze zustergemeente van Groningen-Refajahkerk aan het werk te gaan.