OP ZOEK NAAR DE HEMEL – We beginnen de 40-dagentijd met het luisteren naar een gelijkenis van Jezus. Hij vergelijkt het koninkrijk van de hemel met een zakenman die op zoek is naar mooie parels.
Maar voor wie is deze gelijkenis bedoeld? Voor de leerlingen, menigte of de farizeeën? En wat betekent de gelijkenis (voor je leven vandaag)? Wat heeft het te maken met ‘Verander je mee?’
Lees het hier vooraf als voorbereiding.

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 268 (Opwekking) ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’
Gebed
Zingen: Lied 168 (GK) ‘Vader, vol van vrees en schaamte ‘
Lezing: Matteüs 4:1-11 (door Jakob Buist)
Zingen: Lied 833 (LB) ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Projectlied)
Kindmoment bij Galaten 5:22-23 Verander je mee?
Zingen: Lied 38 (GK06) ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Lezing: Matteüs 13: 44-53 (door Jakob Buist)
Preek
Zingen: Lied 1005 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Evangelisatie)
Zingen: Lied 710 (Opwekking) ‘Gebed om zegen’
Zegen