BLIJF GOD ZOEKEN – Zondag gaat het over de bloei en neergang van koning Uzzia (2 Kronieken 26). Een bijzonder verhaal. Omdat hij jong koning wordt, maar vooral vanwege de reden achter zijn neergang. De schrijver van Kronieken heeft daar namelijk een andere verklaring voor dan de auteur van Koningen (vgl. 2 Koningen 15:4 met 2 Kronieken 26:16). Uzzia’s levensverhaal verwijst een beetje naar Jezus, maar kan je ook helpen bij het leven met God.

Voorganger: Pieter Kars van de Kamp (NGK Groningen-Refajahkerk)

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Eed van Toewijding & Vredegroet
Zingen
– Lied 464 (Opwekking) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
– Lied 462 (Opwekking) ‘Aan Uw voeten, Heer’
Gebed
Schriftlezing: 2 Kronieken 26
Zingen: Psalm 66: 5 en 7 (GK)
Het evangelie van Gods wet: Spreuken 21:3
Zingen: Psalm 141:1-3 (GK)
Preek
Zingen: Psalm 51:5 (GK)
Gebed voor Kerk & Wereld
Mededelingen van de kerkenraad
Inzameling van de Gaven
Slotlied: Psalm 8a (GK) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Zegen