BEKEER JE NAAR GOD – Voorganger: Tom Waalewijn (GKv Leek)

Liturgie

Votum+ Groet
Stiltemoment
Zingen LB 413: 1,2 – Grote God wij loven U
Schuldbelijdenis
Zingen: DNP 51:1,3
Genadeverkondiging
Zingen: DNP 51:4
Gebed om opening van het woord
Lezen: 1 Petrus 4,12-19
Lezen: Joël 2,1-17
Zingen: LB 317: 1 – Grote God, Gij hebt het zwijgen
Tekst: Joël 2,12-14
Preek
Zingen: DNP 51:5
Wetslezing Kol 2,6-15
Zingen Gk 228 – Jezus leeft in Eeuwigheid
Gebed
Collecte
Zingen LB 769: 1,2,6 – Eens, als de bazuinen klinken
Zegen