RUZIE IN DE KERK?! – Christiaan Kanis bespreekt de kerkorde. Met de hereniging van de NGK & GKv voor de boeg een actueel thema.

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 108: 1, 2 (Mijn hart is Heer in U gerust)
Gebed
Lezen: Mattheus 18: 15-18
Lezen: 1 Korintiƫrs 14: 25-33, 39-40
Zingen: Psalm 119: 40, 66 (Uw Woord is als een lamp)
Preek
Zingen: Psalm 133: 1,2,3 ( Komt ziet hoe goed)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 602 (De vrede van God)
Collecte
Gebed
Zingen: Zegenlied
Zegen