DAT MOET WEL GENADE ZIJN – Maria is de enige vrouw die ooit heeft kunnen zeggen dat ze de moeder van de Here Jezus mocht worden. De vraag is: Was ze zo bijzonder dat ze de moeder van Jezus mocht worden of heeft de geboorte van Jezus haar zo bijzonder gemaakt. Dat is de vraag waar we zondagmorgen 10 december een ogenblik bij stil willen staan.
Voorganger in deze dienst, die om 11:00 uur begint, is Ton van der Wekken, predikant van de CGK Dokkum.

Liturgie

– Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
– Adventskaars wordt aangestoken door Ilse van Regteren
– Moment van stilte
– Votum / groet
– Gezang 442 (LB) – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
– Woorden voor Onderweg
– Psalm 147: 4 en 7 (GK)
– Gebed voor het Woord
Lukas 1: 26-38
– Psalm 26: 1 en 6 (GK)
– Verkondiging met als thema ‘Dat moet wel genade zijn’
– Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg
– Dankgebed
– Collecte
– Gezang 250: 1 en 3 (GK) – God is getrouw, zijn plannen falen niet
– Zegen + gezongen amen