7E ZONDAG VAN DE HERFST – Voorganger: Theo Basoski (Studentenpastor en predikant Columnakerk Groningen)

Liturgie

• Welkom
• Moment van stilte
• Psalm 8a (GK) – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
• Schuldbelijdenis
• Gezang 834 (LB) – Vernieuw Gij mij
• Genadeverkondiging
• Gezang 247: 7 (GK) – Aan God de Vader
• Gebed
Ester 1
• Psalm 25: 2 en 4 (DNP) – HEER, leer mij uw waarheid kennen
• Preek
• Opwekking 770 – Ik zal er zijn
• Doopbediening Anna Yvonne Antje van Donkelaar – Na doopbediening Psalm 90: 1 (GK)
• Gebed
• Collecte
• Gezang 416 (LB) – Ga met God
• Zegen