Met Bert Nederveen en Pieter Kars van de Kamp

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet
Zingen:
– Lied 640 (Opwekking) ‘Ik hef mijn ogen’
– Psalm 86:1-5 (GK)
Gebed
Zingend Gebed: Lied 180d ‘Onze Vader’
Lezing: Spreuken 30: 7-9 (door Renatha Gjaltema)
Zingen: Psalm 27: 1, 2 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Zingen: Lied 415 (LB) ‘Zegen ons, Algoede’
Filmpje bij Spreuken 30:7-9
Gebed
Zingend Gebed: ‘Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd’
Inzameling van de Gaven (Hulporganisatie ZOA)
Zingen: Lied 246: 1 en 3 (GK) ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Zegen