ADEMPAUZE – Het thema van de dienst van komende zondagmorgen is adempauze. Laat je recreëren door God. We laten onze verwonderen door de prachtige schepping die God geschapen heeft en leren hem daarvoor te danken met de adem die hij ons gegeven heeft.

Sietske van Esch-Beiboer zal zondagmorgen voorgaan in de dienst. De preek die ze zal lezen is van de hand van Ruthger Heij van de Kandelaarkerk in Heemse.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Votum en groet
Gezang 978: 1 en 3 (LB) – Aan U behoort, o Heer der heren
Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Lezing van de wet uit Exodus 20: 1-17
Psalm 103: 1 en 7 (DNP) – Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen
Gebed
Kindmoment
Opwekking Kids 301 – God is een kunstenaar
Lezen: Psalm 104
Psalm 104: 8 en 10 (GK) – Al wat er in uw grote schepping leeft
Preek over Psalm 104: 29 en 30
Opwekking 354 – Glorie aan God
Dank- en voorbedegebed
Collecte
Psalm 150 (DNP) – Halleluja, volken kom
Zegen