KEN DE HEER IN AL JE WEGEN, DAN ZAL HIJ JE PADEN RECHT MAKEN – Dat doe je door te vertrouwen op de Here en te luisteren naar de geboden van God. Maar ook door je verstand te gebruiken, te bidden en te vasten. God reageert écht. Ga samen in gesprek, wees kritisch naar jezelf en leer leven met onzekerheden.

Voorganger: Sietske van Esch-Beiboer

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– Moment van stilte
– Votum, zegengroet en amen
– Gezang 177 (GK) – Heer U bent mijn leven…
– Wetslezing
– Psalm 25: 2 en 4 (DNP) – Heer leer mij uw waarheid kennen… en God is goed….
– Gebed
Spreuken 3: 1-15
– Psalm 139: 7 en 11 (GK) – Uw eigen hand heeft… en Doorgrond mij, ken…
– Preek over Spreuken 3: 5-6
– Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)
– Zegen en gezongen amen