HOE JEZUS VOLGEN GELUKKIG MAAKT (2) – Pieter Kars van de Kamp houdt een inleiding bij de serie ‘Hoe Jezus volgen gelukkig maakt’. Daarbij bespreekt hij de functie van wetten in het Oude Testament voor gelovigen vandaag.

We willen de komende weken/maanden bezig met het thema ‘Hoe Jezus volgen gelukkig maakt’. Deze titel hebben we uit de Gewone Catechismus. Daarmee gaan we in op de rol van geboden, verboden en wetten bij het volgen van Jezus.
In deze dienst kun je de introductie en leerpreek van de serie terugkijken zoals Pieter Kars van de Kamp die gehouden heeft. Deze leerpreek geeft ook wat meer theologische achtergronden die passen bij het jaarthema ‘Zoals Jezus’. 

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 25: 1, 4-7 (GK)
Gebed
Lezing: Galaten 4:19
Leerpreek over serie ‘Hoe Jezus volgen gelukkig maakt’
Zingen: Lied 268 (Opwekking) ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’
Gebed (Onze Vader)
Inzameling van de Gaven
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 520 (Opwekking) ‘Wees mijn verlangen’
Zegen