1E ZONDAG EPIFANIE – VIERING HEILIG AVONDMAAL – Voorganger: David de Jong (CGKv Harlingen)

Liturgie

Votum en groet
Psalm 77:5-7 DNP (Heilig is uw weg, verheven)
Leefregel
Psalm 119:31-33 GK (Uw woord is één en al gerechtigheid)
Gebed
Lezen Matteüs 3,1-12
Tekst Matteüs 3,13-17
Overdenking
Gezang 516 LB (Van ’t vroeglicht van de dageraad, melodie: Ps.100)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis: Gezang 344 LB (Wij geloven één voor één)
Viering van het Heilig Avondmaal
Onderwijzing
Gebed
Vredegroet: Opwekking 602 (Vrede van God)
Gemeenschap van brood en wijn / Nodiging
Gezang 377 (LB Zoals ik ben, kom ik nabij) (Tijdens gaande viering)
Dankzegging na de maaltijd
Gezang 68 LvK (Zo laat Gij, Heer, uw knecht)
Zegen