VECHTEN VOOR EEN ANDER (Genesis 14) – De nomade. De voorbeeldige gastheer. De  geloofsheld. Dat is de Abram die je het beste kent.
Maar Abram als krijgsheer, die het opneemt tegen een wereldmacht. Die staat veel verder van ons af.
Wat heb je aan een verhaal over oorlog tussen een alliantie van 4 – tegen een alliantie van 5 koningen, een nomade, en een vreemde 10e koning? Hoe moet je dit lezen?
Al eeuwenlang hebben bijbellezers zich met die vraag bezig gehouden en verschillende antwoorden gevonden.
Hoe lees jij dit verhaal? Wat ontdek jij over jezelf? Waar/in wie vind je Jezus in dit verhaal?

Voorgangers: Simone Bijma-Boven en Bert Bulder (preek van Jaap Cramer, predikant van de Verbindingskerk, NGK Heerde/Epe)

Liturgie

 1. Moment van stilte
 2. Votum en groet
 3. Zingen NLB Psalm 18:1,9
 4. Gebed
 5. Zingen Opw 123: Groot is uw trouw o Heer
 6. Lezen Genesis 14:1-24
 7. Preek
 8. Zingen DNP 110:1,2,3 : De Heer heeft tot mijn heer zijn woord gesproken
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen Opw 574: Groot is Hij
 13. Zegen