VERLIES JEZUS NIET – Lijken op Jezus en het volgen van Jezus brengt lijden met zich mee. Dit heeft Jezus zelf gezegd en dat zie je ook terug in het leven van de eerste gemeentes.
Zondag kijken we wat dit betekent voor vandaag. Dat doen we aan de hand van een uitspraak van Paulus in Filippenzen 3:10.
Lees die tekst vooraf en bedenk op welke manier het volgen van Jezus vandaag pijn kan doen…

HELAAS IS ER VANWEGE TECHNISCHE PROBLEMEN GEEN STREAM BESCHIKBAAR VAN DEZE DIENST


Jaarthema ‘Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem’.

’s Avonds zullen er besprekingsgroepen over het Jaarthema gehouden worden. Klik hier voor meer informatie daarover.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment      
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Psalm 25: 2, 5 en 7 (GK)
– Lied 835 (LB) ‘Jezus, ga ons voor’
Gebed
Zingen: Lied 243 (GK) ‘Heer, ik kom tot U’
Lezing: Filippenzen 3:4-11 (door Gerrit Ormel)
Kindmoment
Zingen: ‘Meer en meer’
Preek
Zingen: Lied 687 (Opwekking) ‘Heer, wijs mij Uw weg’
Onderwijs bij doop Fenna Elinde Ormel
Vragen doopouders
Doop van Fenna Ormel
Amenlied: Lied 354 (LB) ‘Jouw leven staat aan het begin’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Platform Kerken Westerkwartier)
Zingen: Lied 321 (Hemelhoog) ‘Wees mijn verlangen’
Zegen