3E ZONDAG VAN PASEN – Voorganger: Sieds de Jong (GKv Drachten Zuid/West) 

Collectedoel: het werk van Klaas en Eline Rozema in Oostenrijk

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum en zegen
GezangĀ  84a (LB) Wat hou ik van uw huis, goed om bij God te zijn
Gebed
Bijbellezing: 1 Joh 2: 23 – 3:2a
Ps. 146: 1 en 5 (DNP)
Preek: 1 Joh. 3: 1-2a
Ps. 103: 4, 5 en 7 (NBV)
Gez. 177 (GK, =Geloofsbelijdenis) Heer U bent de…
GebedĀ 
Collecte
LB 675: 1 en 2 Geest van hierboven
Zegen