LEVEN VANUIT DE TOEKOMST – Zitten wij niet heel vaak vast aan ons verleden? Aan wat er is gebeurd? Aan wat we hebben meegemaakt? Aan onze herinneringen?

Mooie herinneringen, zeker. Maar vaak toch ook pijnlijke herinneringen. Momenten van diep verdriet, van angst, van hopeloosheid, van gekwetst-zijn, van mislukking. Het zit allemaal nog in ons, opgeslagen in ons geheugen en ergens in ons lichaam. Het verleden.

We hebben allemaal een verleden. En we zitten er vaak aan vast. Hoe zou ons leven eruit gaan zien als we vastzaten aan onze toekomst? Als we leerden om ons onze toekomst te herinneren? Als we in ons geheugen beelden van de toekomst zouden opslaan zodat we daaruit kunnen putten?

Heb de moed om nooit meer een mens met een verleden te zijn, Maar altijd een mens met toekomst. In Jezus’ naam.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum & Zegengroet 
Psalm 105: 1 en 3 (GK) – Loof, loof verheugd de Heer der heren
Gebed
Lezingen
– HC Zondag 22
Jesaja 11: 1-10
Romeinen 8: 18-25
Openbaring 21: 1-5
Gezang 766 (LB) – Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Preek: Leven vanuit de toekomst
Gebed
– Gezang 442 (LB) – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
– Verder bidden, stil gebed, gezamenlijk gesproken Onze Vader
– Gezang 913: 1, 2 en 3 (LB) – Wat de toekomst brengen moge
Collecten
Belijdenis
– Gezang 176: 1 (GK) – ‘k Geloof in God de Vader
– Gesproken geloofsbelijdenis over de Zoon (Apostolische Geloofsbelijdenis)
– Gezang 176: 5 (GK) – ‘k Geloof in God, de heilge Geest
Zegen