11E ZONDAG VAN DE HERFST – In deze dienst gaat het over leven in de tijd. We lezen samen een stukje uit het boek Prediker en zullen nadenken over wat het betekent om vandaag te leven. Het thema van de dienst is ‘mens wanneer ben je?’

Voorganger: Aliëtte Meerveld-Poortinga (De Open Hof Roden)

Liturgie

– Welkom & mededelingen
– Votum en groet
– Psalm 8a (GK) – Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam
– Gebed
– Prediker 1: 1-11 en 3: 9-15
– Psalm 90: 1, 2, 4 en 6 (DNP)
– Preek
– Gezang 903: 1, 4, 5 en 6 (LB) – Zou ik niet van harte zingen
– Geloofsbelijdenis
– Gezang 344 (LB) – Wij geloven een voor een
– Voorbede- en dankgebed
– Collecte
– Weerklank 358 – God zij met u elke dag en nacht
– Zegen