VOL VAN EEN BETER WERELD – Volgende week is het Kerstfeest. We vieren dat Gods Zoon mens is geworden. Johannes vertelt dat zo in zijn evangelie: Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond (Johannes 1: 14).
Voel je de verwondering in die woorden?
Gods eigen Zoon!
Hij is onvoorstelbaar groot en machtig.
Hij is de Schepper van het heelal.
Hij is een mens geworden zoals wij.
Hij heeft hier op aarde gewoond midden tussen de mensen.
Je kon Hem zien en aanraken.
Je kon met Hem praten en met Hem meereizen.
Met Gods eigen Zoon!

Zondagmorgen vanaf 9:30 uur staan we onder leiding van Albert Krijgsheld van de Levensbron in Ureterp hierbij stil.
Voor de kinderen is er een Woordbingo, met prijzen!

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– Adventsmoment
– Stil moment
– Votum en groet
– Gezang 505 (LB) – In de nacht gekomen
– Lezing van de wet van de Here
– Psalm 19: 3 en 4 (DNP) – Volkomen is Gods wet
– Gebed
Jesaja 25
– Psalm 56: 3 en 4 (DNP) – U kent mijn zwerftocht door het hele land
Openbaring 21: 1 – 8
– Preek met als thema: Vol van een betere wereld
– Gezang 125 (LvK) – O kom, o kom, ImmanuĂ«l
– Dankgebed en voorbeden
– Collecte
– Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
– Zegen