Jaarthema 2021-2022

Toelichting

‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U” – Augustinus

Het jaarthema heeft de titel ‘De slag om het hart’. In een tijd van secularisatie en ontkerkelijking was het de bedoeling dat we eerlijk naar de strijd in onze eigen hart zouden kijken. De vragen van mensen die hun geloof verliezen en de verlangens die hun hart bij God weghalen, gaan ook aan christenen en kerkgangers niet voorbij.

Het jaarthema is gebaseerd op een boek van Herman Paul: ‘De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen’. Je kunt hier een interview met hem over dit boek teruglezen. Toen we het jaarthema als kerkenraad met de diakenen bespraken riep het ook veel herkenning op in ons eigen leven. Ja, we hebben allemaal met die slag waar de verlangens van je hart op gericht zijn te maken.

Toen ik vertelde dat ik bang was dat ik met dit thema teveel als een wereldvreemde predikant zou klinken die streng en voorspelbaar waarschuwt voor verleidingen die ons van God afhouden, werd ik gerust gesteld: Het is herkenbaar bij iedereen en het is goed dat we ons daar meer bewust van worden!Terugblik: beeld & geluid

‘Zoek je de de vervulling van de verlangens van je hart alleen in het hier en nu of zoek je de (diepere) vervulling van die verlangens (ook) bij God?’

Op TOMOS zijn drie afleveringen te vinden over het jaarthema. Het zijn de preken bij het jaarthema alleen dan aangepast voor de podcast. Luister hier aflevering 36, 39 of 40 terug.

Tomos: aflevering 36
Waar het Hart vol van is
bij 1 Koningen 3:9
Tomos: aflevering 39
Verlangen naar God
bij Psalm 84
Tomos: aflevering 40
De hemel op aarde
bij Genesis 11:1-9

Op 23 januari 2023 was er een preek over Deuteronomium 30:6 met raakvlakken met het jaarthema. Deze preek, met als thema ‘Met hart & ziel’, kan je hier terugkijken. 

Het jaarthema hebben we zondag 15 mei 2022 afgesloten in een dienst. Die dienst en preek kan je hier terugkijken. Het thema was toen: ‘Een brandend hart’.