TOEN SPRAK GOD DEZE WOORDEN – Onze God spréékt. Wat betekent dat eigenlijk? Beseffen we wel hoe bijzonder dat is? Wat vindt God belangrijk om te delen, hoe en met wie dan?
Daar gaat de dienst over aan de hand van Exodus 19 & 20.
Voorganger in deze dienst is Emma Kolbeek-Offereins. De preek is van de hand van Jos Douma, predikant van de Plantagekerk in Zwolle.

Liturgie

Welkom
Stilte moment
Votum en groet
Breng ons samen (Sela)
Gods 10 Woorden
Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg
Kindmoment
Gebed
Zingen en/of luisteren: Het Woord van God (Sela)
Bijbellezing: Exodus 19: 16 – 20: 1 + 18-21
Preek over Exodus 20: 1
Gezang 513 (LB) – God heeft het eerste woord
Gebed na Gods woord en voorbede
Collecte
Opwekking 691 – Heb de Heer, je God, lief
Zegen