1 JULI HERDENKING AFSCHAFFING SLAVERNIJ – We kunnen als kerk er niet omheen: de feiten over uitbuiting en slavernij komen steeds meer op tafel. Naast goede dingen overigens.
We geven in deze dienst aandacht aan economische zonden die ook vallen onder Gods oordeel. Zoals je kunt zien aan de profetie van Ezechiël 27 over het groothandelscentrum Tyrus.

Voorganger: Henk van de Kamp (Emeritus NGK Apeldoorn-Centrum)

Liturgie

Welkom
Stil moment
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z PS 33:3.4 De Nieuwe Psalmberijming Laat wie op aarde wonen beven
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Ezechiël 27:1-25
Z Gezang 157a:3 LB Zijn arm verstoot met kracht
Preek over Ezechiël 27
Thema: Ook economische zonden worden geoordeeld! Dat zie je aan Tyrus, het wereldhandelscentrum in Ezechiëls tijd
Z Opw 805 Maak ons hart onrustig, God
Gods gebod (Lucas 12:13-21.33-34)
Z PS 62:5 GK Voorwaar, de mensen, arm of rijk
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z PS 37:14.15 GK Een boze zag ik eens tot aanzien komen
Zegen