MET GENADE LEEF JE DANKBAAR – Zondagmorgen om 11:00 uur(!) hoopt Arend Jan de Boer, predikant van de NGK Dokkum-Driesum, stil te staan bij Efeze 2: 1-22 onder het thema ‘Met genade leef je dankbaar”. Ook zal hij met ons in deze dienst het Heilig Avondmaal vieren.

Liturgie

Welkom
Moment van stilte
Votum, Zegengroet en Amen
Gezang 254 (GK) – Kom laat ons vrolijk zingen
Wetslezing
Psalm 30: 1 en 3 (GK)
Efeze 2: 1-22
Preek – Met genade leef je dankbaar
Opwekking 428
Genade zo oneindig groot
Viering Heilig Avondmaal
Formulier 3
Gezang 243 (GK) – Heer ik kom tot U
Viering (in kring gaan staan)
Gezang 939 (LB) – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, ….
Gebed
Collecte
Opwekking 770 – Ik zal er zijn
Zegen en Amen