LAAT HET HUIS GEVULD ZIJN – We gaan de 40dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Dit keer gaat het over een horror-gelijkenis. Jezus noemt de hoorders een verdorven generatie en vergelijkt hen met een leegstaand huis waar een demon met zijn zeven slecht vrienden blijvend gaat wonen.
Lees de gelijkenis hier vooraf en vraag je eens af wat voor betekenis het vandaag voor jou kan hebben.

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Welkom
Stiltemoment      
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Lied 623 (Opwekking) ‘Laat het huis gevuld zijn’
– Lied 280 (LB) ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Gebed
Lezing: Johannes 4:5-26 (door Simone Bijma)
Kindmoment bij Galaten 5:22-23 ‘Vriendelijkheid’
Zingen: Lied 833 (LB) ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x) (Projectlied)
Lezing: Matteüs 12:43-45 (door Simone Bijma)
Preek
Zingen: Psalm 84 (DNP)
Onderwijs bij viering avondmaal
Viering
Zingen tijdens viering: Lied 64 (Zingend Geloven) ‘Dit huis, gereinigd en versierd’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Stichting Terwille)
Zingen: Lied 704 (LB) ‘Dank, dank nu allen God’ 
Zegen