7E ZONDAG NA EPIFANIE – Voorganger: Anne Maaike Pathuis (GKv Hoogezand-Sappemeer)


Liturgie

Zingen: NPB 34:1,2 ‘Er gaat geen dag voorbij’
Gebed
Kindermoment
Zingen: Opwekking 281 ‘Als een hert…’
Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-18 (Jacquelien Dijkstra)
Zingen: NPB 62:2,3,4 ‘Hoelang nog blijf ik op de been?’
Preek
Orgelspel
Zingen: Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Dankgebed en voorbeden
Leefregel: Matteüs 6:24-34
Zingen: Liedboek 23c:1,2,5 ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’
Mededelingen en collecte: St. Vrienden van Effatha
Zingen: Liedboek 103c ‘Loof de koning heel mijn wezen’
Zegen