5E ZONDAG VAN DE HERFST – In deze dienst staat Aliëtte Meerveld-Poortinga van De Open Hof in Roden met ons stil bij Jona 4. In het bekende verhaal van de profeet Jona spelen thema’s als wegvluchten van God en hoe ver gaat God in zijn trouw en liefde.

Liturgie

Welkom & mededelingen
Votum en groet
Breng ons samen (Sela)
Gebed
Kindermoment
Opwekking Kids 334  – Ik wil even bij U komen
Jona 4
Psalm 145: 3, 4 en 5 (DNP)
Preek
Psalm 139: 1-4 (DNP)
Gezang 939 (LB) – Jezus alleen
Voorbede- en dankgebed
Collecte
Gezang 885 (LB) – Groot is Uw trouw o Heer
Zegen