MET LIJDEN MOET JE BIJ JEZUS ZIJN – Zondagmorgen zal Rik Tuin voorgaan in onze eredienst. De preek die hij zal lezen heeft als thema ‘Met lijden moet je bij Jezus zijn’ (n.a.v. het bekende verhaal over het dochtertje van Jaïrus in Marcus 5: 21-43) en is van Johan Harmanny. Sinds 2022 woont en werkt hij met zijn vrouw Marijke in Gent. Johan werkt daar als predikant en Marijke als kerkelijk werker.
Voor ze naar Gent kwamen werkte Johan in Nederland, in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Hoek, Zeeuws Vlaanderen.

Liturgie

Votum en groet
Gezang 249: 1 en 2 (GK) – God, die was en is en komt
Wetslezing
Gezang 249: 4, 7 en 9 (GK)
Gebed
Psalm 68: 8 (GK) – Geloofd zij God met diep ontzag
Lezen:
Psalm 27
Marcus 5: 21-43
Psalm 34: 1, 2 en 7 (GK) – Ik zing voor God de Heer
Preek
Gezang 139b (LB) – Heer, U doorgrondt en kent mij
Gebed
Collecte
Gezang 416 (LB) – Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen