LEVEN DOOR JEZUS – In deze dienst doet Niek Kolbeek belijdenis van zijn geloof. In zijn
zoektocht is een woord van Paulus uit 1 Korintiërs 15 belangrijk geweest: dat ons geloof nergens over ging als Christus niet was opgestaan. Dat is ook de kern van de dienst: Leven door Jezus.

Voorganger: David de Jong (CGK/NGK Harlingen)

Liturgie

Votum en groet
Gezang 132 (GK’06) – Dank U voor deze nieuwe morgen
10 geboden
Gezang 243 (GK) – Heer, ik kom tot U
1 Petrus 1: 3-12
Gezang 23c (LB) – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
1 Korinthiërs 15: 17-20
Preek
Gezang 642: 1, 2, 4, 5 en 8 (LB) – Ik zeg het allen dat Hij leeft
Openbare geloofsbelijdenis
– Onderwijzing
– Gezang 175a (GK) – Ik geloof in God de Vader
– Gelofte
– Persoonlijk woord Niek Kolbeek
– Zegen
– Psalm 121: 3 en 4 (DNP) – De HEER zal steeds je helper zijn
Dankzegging en voorbede
Collecte
Gezang 939 (LB) – Op U alleen
Zegen