Jaarthema 2022-2023

Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem

Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem is de titel van een boekje van ds. Marien Kollenstaart. We hebben onder dit thema gegeven aan de startzondag van 18 september en hopen dat ook te doen in de jaarthemadiensten. Het zou ook mooi zijn als we weer jaarthemabijeenkomsten kunnen organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Waar gaat ‘Zoals Jezus’ over?
Wat is het christelijke antwoord op de vraag hoe je zou moeten leven? Volgens de Tien geboden, of toch alle wetten van Mozes? Alleen volgens Jezus’ samenvatting ervan, het Grote Gebod, of naar wat de Geest ons ingeeft?
In ‘Zoals Jezus’ neemt Marien Kollenstaart je mee op zijn ontdekkingstocht door de Bijbel en komt hij uit bij een even simpel als uitdagend antwoord: leven zoals Jezus.

Prikkelende en schurende vragen komen voorbij, zoals: waarom is de levensstijl van Jezus onze stip aan de horizon? Is het eigenlijk wel haalbaar om zoal de zoon van God te zijn? En wat betekent het lijken op Jezus voor ons persoonlijk leven, de kerk en de samenleving?

Marien Kollenstaart maakt op toegankelijke en inspirerende wijze duidelijk dat het lijken op Hem verre van makkelijk is, maar meer dan de moeite waard. Dit thema geeft je daarnaast tools in handen om je geloof in de praktijk te brengen en de verbinding te leggen tussen de zondag en de maandag.

Meer zien en lezen: check www.vuurbaak.nl/product/zoals-jezus/