DIVERSITEIT: HOE GAAT DAT GOED? – Als ik nou eens homo was geweest? Dan had ik de bijbel vast anders gelezen dan nu. Als ik homo was geweest en ik zou heel erg verlangen naar een relatie van liefde en trouw, dan zou ik vooral die teksten hebben gelezen die gaan over liefde en trouw.

Als ik nou eens vrouw was geweest en ik zou net als nu heel graag het evangelie willen verkondigen. Dan zou ik in mijn bijbel lezen toch ook die teksten benadrukken die gaan over profetessen en over vrouwen die een belangrijke functie vervullen in de gemeente, onderwijs geven, enzovoort.

Twee mensen die dezelfde bijbel lezen, even eerbiedig en even bereid zijn om God te gehoorzamen, te luisteren naar de stem van God, met evenveel liefde voor de Here Jezus, maar die in hun opvattingen toch heel verschillend uitkomen. 

Bert Nederveen leest met ons een preek waarin aan de hand van verschillende brieven van Paulus ingegaan wordt op het brede thema van diversiteit in de gemeente van Christus.

Collectedoel: No Choice. Lees hier meer.

Liturgie

Votum en Zegengroet
Zingen: Gezang 163 (GK)
Dit huis, een herberg onderweg
Gebed
Lezen 1 Korintiƫrs 13
Zingen: Gezang 791 (LB)
Liefde eenmaal uitgesproken
Verkondiging
Zingen: Gezang 415 (LB)
Zegen ons, algoede
Zingen: Geloofsbelijdenis,
op de melodie van Wie maar de goede God laat zorgen
Voorbede en dankzegging
Collecte
Zingen: Psalm 133 (Uit: Levensliederen)
Zegen
Amen