1E KERSTDAG – Voorganger: Ton van der Wekken (CGK Dokkum)

DÉ HERDER IS GEBOREN! – Jezus is de echte Herder die daar was waar Hij nodig was. Dat was op de plek van zondaars, prostituees en tollenaars. Zij wij in die zin ook herders? Daar willen we op 1e kerstdag om 11:00 uur onder leiding van Ton van der Wekken van de CGK Dokkum bij stil staan.
Voorafgaand aan deze dienst wordt er vanaf 10:15 uur koffie en thee geschonken.

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– Moment van stilte
– Votum / groet
– Gezang 477: 1, 2 en 4 (LB) – Komt allen tezamen
– Gebed voor het Woord
Ezechiël 34: 1-16
– Psalm 80: 1 en 10 (GK)
Lukas 2: 1-7
– Gezang 481: 1 en 3 (LB) – Hoor de eng’len zingen d’ eer
Lukas 2: 8-20
– Gezang 507 (LB) – Het is al nacht in Bethlehem
– Verkondiging met als thema DE Herder is geboren!
– Gezang 487 (LB) – Eer zij God in onze dagen
– We belijden ons geloof
– Opwekking 527 – Licht in de nacht
– Dankgebed
– Collecte
– Gezang 50 (GK’06) – Ere zij God
– Zegen