GELOOF IN DE KERK VAN DE TOEKOMST – Op 1e zondag van Pasen gaat het in de dienst over het slot van het evangelie van Marcus. Wat daarin opvalt is dat de leerlingen na meerdere getuigenissen niet in de opstanding van Jezus geloven.
Daarnaast hopen we het heilig avondmaal te vieren en is er een gastorganist om de liederen te begeleiden: Wim Dieleman uit Oldehove.
Lees Marcus 16 hier als voorbereiding.

Voorafgaande aan deze dienst is er vanaf 8:30 uur een Paasontbijt.

Meer informatie over de 40-Dagentijd

LITURGIE

Welkom
Stiltemoment
Votum & Groet
Zingen
– Lied 216 (LB) ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
– Lied 209 (GK) ‘U zij de glorie’
Gebed
Lezing: Marcus 16:1-14 (door Frejá Zuidema)
Zingen: ‘De steen is weg’ (Elly & Rikkert))
Preek
Zingen: Lied 939 (LB) ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ (Melodie Opwekking 575)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (voor de diaconie)
Viering Heilig Avondmaal
Zingen tijdens gaande viering: Lied 177 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’ & Lied 163 (GK) ‘Dit huis, een herberg onderweg’ (indien nodig)
Zingen: Psalm 150 (GK)
Zegen