BEGRAAF JE TALENT NIET – We gaan de 40-dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Dit keer gaat het over de gelijkenis van de talenten.
Gaat het hier om je gaven of gaat het om geld? En wat bedoelt Jezus met deze gelijkenis? Wat wil Hij dat je doet tot het moment van zijn terugkeer?
De gelijkenis sluit aan bij wat Jezus zegt in Matteüs 24:42-51. Lees het vooraf als voorbereiding.

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 217 (LB) ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
Gebed
Lezing: : Johannes 9:1, 13-15, 24-28 en 34b-41 (door Pieter Kolbeek)
Kindmoment: Open je ogen: Wie ben ik? (door Tineke Snip)
Zingen: Lied 833 (LB) ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x) (Projectlied)
Lezing: Matteüs 25:14-30 (door Pieter Kolbeek)
Zingen: Psalm 66:5 (GK)
Preek
Zingen: Lied 912 (LB) ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
Zingen: Opwekking 797 ‘Breng ons samen’
Zegen