Hoi jongens en meiden!

Op de zondag is de Kinderclub tijdens de kerkdienst. De kinderen mogen na het eerste gebed mee de kerkzaal uit en voor de zegen zullen we weer terugkomen in de kerkzaal.
De ene zondag is de Kinderclub voor de kinderen van groep 1-4 en de zondag erna voor groep 5-8. We wisselen de vrijdag en de zondag af zodat de kinderen ook heel regelmatig de dienst mee kunnen maken en af en toe de dienst uit zullen gaan voor de Kinderclub.
Schrijven jullie de data op de kalender? We hopen veel kinderen te mogen begroeten om hen te mogen vertellen over onze Here God!

Groetjes, Antje, Marijke en Esther