HOE JEZUS VOLGEN GELUKKIG MAAKT (7) – Voorganger: Willem de Graaff (GKv Groningen-Zuid/Helpman) 

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum en zegengroet
Ps. 47: 1 en 3
Gebed
L. 1 Korinthe 15: 50-58
    1 Tessalonicenzen 5: 14-24
LB. 642: 1, 2, 5 en 8
Preek: Als Jezus terugkomt
LB. 769: 1, 4 en 6 (Eens, als de bazuinen)
Dankgebed
GK. 176: 1, (lezen deel apostolicum) en 5
Mededelingen
Collecte
GK. 228: 1 en 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Zegen