Historie van onze gemeente

Sinds 15 december 1946 bestaat de GKv Grijpskerk als gevolg van de ‘Vrijmaking’ in 1944. De eerste diensten van de gemeente vonden plaats aan de Jonkerslaan 43 in Grijpskerk. In 1952 werd de huidige pastorie aan de Groningerstraatweg 27 gekocht en in 1975 is een uitbouw als nieuwe kerkzaal in gebruik genomen. 

In 2009 zijn de GKv Grijpskerk en de GKv Niezijl samengevoegd tot de GKv Grijpskerk-Niezijl. De GKv Niezijl bestond sinds 1945 en het kerkgebouw aan Kerkpad 1 was in gebruik vanaf 1851 (als gevolg van de ‘Afscheiding’ in 1834) en vergroot in 1863. In 1954 is het kerkgebouw verkleind en in 1956/57 vond nog een verbouwing plaats. De laatste dienst van de GKv Niezijl was op 5 mei 2009.

Op 1 mei 2023 fuseerden de kerkverbanden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerken tot de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken. Sindsdien heet onze gemeente de NGK Grijpskerk.

Hieronder staat een filmpje over de verbouwing van de kerk in Grijpskerk in 1975. Op ons Google-account kan je ook een paar historische foto’s vinden van de kerken in Grijpskerk en Niezijl.


De oude kerk aan het Kerkpad in Niezijl
De pastorie aan de Groningerstraatweg in Grijpskerk
Het inmetselen van de eerste steen van de huidige kerkzaal