9E ZONDAG VAN DE HERFST – Deze zondagmorgen zal Bert Nederveen voorgaan in onze eredienst. De preek die hij zal lezen gaat dan over Habakuk 2: 4: ‘Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.’ Het gaat over je kwetsbaar opstellen. Door Habakuk in het oude testament en door Paulus in het nieuwe testament. Maar ook door Maarten Luther op 31 oktober 1517, toen hij zijn 95 stellingen publiceerde. In alles zijn we afhankelijk van Gods genade.

Liturgie

– Votum en groet
– Gezang 898 (LB) – Een vaste burcht is onze God
– Woorden van het verbond (Deuteronomium 5: 1-21)
– Psalm 32: 2 (GK) – Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten
– Gebed
– Kindmoment
Habakuk 1: 12-17 en 2: 1-4, Romeinen 1: 16-17 en Galaten 3: 11
– Psalm 145: 5 (GK) – Rechtvaardig is de Heer in zijn beleid
– Tekst: Habakuk 2: 4
– Preek
– Psalm 68: 2 (GK)  – ’t Rechtvaardig volk, in God verheugd
– Dankgebed
– Collecte
– Gezang 801: 1-3 (LB) – Door de nacht van strijd en zorgen
– Zegen