GOD ZORGT VOOR ZIJN WOORD – De laatste preek van Pieter Kars van de Kamp ging over de tranen van Elisa. Deze zondag gaat het over zijn voorganger Elia.
We kijken naar z’n eerste optreden in een tijd dat het goed gaat met sraël, maar God vergeten wordt. God laat zien wat echt belangrijk is en zorgt voor zijn Woord door Elia te verzorgen met hulp van raven.
Lees het verhaal van 1 Koningen 17:1-6 als voorbereiding.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum & Groet van Vrede
Zingen
– Lied 717 (Opwekking) ‘Stil, mijn ziel wees stil’
– Lied 462 (Opwekking) ‘Aan uw voeten Heer’
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Lied 168 (GK) ‘Vader, vol van vrees en schaamte’
Gebed
Zingen: Psalm 104:8 (DNP)
Lezing: 1 Koningen 16:29-17:7 (door Sietske van Esch)
Zingen: Psalm 50: 1, 3 en 6 (DNP)
Preek bij 1 Koningen 17:1-6
Zingen: Psalm 16 (PvN) ‘Ik val niet uit zijn hand’
Voorbede- & Dankgebed
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
Zingen: Psalm 36:2 (GK)
Zegen