DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID – Wat Jacob overkomt in het nachtelijk duister, aan de oever van de Jabbok, daar kan geen mens zich op voorbereiden. De geschiedenis van Jakob, zijn angst, zijn eenzaamheid, zijn nachtelijke gevecht met de onbekende in diepe duisternis en volledige stilte blijft een mysterie waarin diepmenselijke vragen aan de orde worden gesteld.

Voorganger: Bert Bulder

Liturgie

– Welkom en Mededelingen
– Voorbereiding in stilte 
– Belijdenis van afhankelijkheid
– Zegengroet
– Gezang 245: 1 en 2 (LB) – ’k Wil U, o God, mijn dank betalen
– Gebed
Genesis 32: 23-33
– Psalm 146: 1 en 3 (GK) – Ik wil zingen al mijn dagen
– Verkondiging
– Gezang 904: 1, 2 en 5 (LB) – Beveel gerust Uw wegen
– Geloofsbelijdenis: Apostolicum
– Dankgebed en voorbede
– Gezang 364: 1 (LB) – Hoor Gij ons aan
– Inzameling van de gaven
– Opwekking 407 – O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering (How Great Thou Art)
– Zegen