KLEUR BEKENNEN VOOR JEZUS – Afgelopen week was het de week voor de vervolgde kerk. Onze vervolgde broers en zussen bekennen onder hele moeilijke omstandigheden kleur voor Jezus. Als we in deze dienst samen avondmaal vieren bekennen we ook kleur voor Jezus. Dat je alleen gered kan worden door de naam van Jezus. Delen wij die goede boodschap ook met de mensen om ons heen?

Voorganger: Marius van Rijswijk (NGK Bedum)

Liturgie

Stiltemoment
Votum
Vrede-/zegengroet
LB 273: 1, 2, 3, 4, 5 Loof God, die zegen al wat leeft
Wetslezing
DNP 51: 3, 4 Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit
Gebed
Hand. 4:1-22
Ps. 118: 8, 10 De steen, dien door de tempelbouwers
Preek
Opw. 167: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus
Viering van het heilig avondmaal (formulier 3)
Instelling
Christus gedenken
Eén zijn
Verwachten 
Gebed
Opwekking en uitnodiging
Viering
Gz. 184: 1, 2, 3 Heer, wij komen vol verlangen
LB 381: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
LB 512: 1, 2, 3, 4, 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Dankzegging
Collecte
EL 270: 1, 2 Ga nu heen in vrede
Zegen