JE KUNT NIET DIEPER VALLEN – Met eeuwigheidszondag staan we stil bij geboorte en dood. In de eredienst vervagen de grenzen tussen leven en dood wanneer we aansluiten bij de aanbidding van het Lam door het hemelse koor van geloofsgetuigen.
Die grens tussen leven en dood vervaagt ook in het spookachtige verhaal dat we zondag samen bekijken (1 Samuël 28:3-25). Het is helaas geen onschuldig horrorscenario. Het is bittere ernst. Saul raadpleegt een heks om met een dode te praten. Het is het diepte- en eindpunt van zijn leven als gezalfde koning. Gek genoeg laat dit duistere griezelverhaal daardoor goed uitkomen waar jij en ik vandaag wel op kunnen vertrouwen…

Voorganger: Pieter Kars van de Kamp (Refajahkerk Groningen)

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 103e (LB)* ‘Prijs de Heer, mijn ziel’ (voor Gerry Boonstra-Westra)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen:
– Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
– Lied 913: 1, 2 en 4 (LB) ‘Wat de toekomst brenge moge’ (voor Gré van Santen-Warners & Renskje de Vries-Haan)
Gebed
Lezing: 1 Samuël 28:3-25 (door Sietske van Esch)
Zingen: Lied 170: 1-3 (GK’06) ‘Vaste rots van mijn behoud’ (voor Jan Venema)
Preek
Zingen: Lied 177: 1 en 3 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Gedachtenis NGK Grijpskerk 2023: Geboorte & Overlijden (door Martje Dijkema)
Zingen: Lied 416: 3 en 4 (LB) ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Gebed voor Kerk & Wereld
Inzameling van de Gaven
Zingen: Psalm 119:40 (GK) ‘Uw woord is als een lamp, een helder licht’
Zegen