Deze dienst staat Bert Nederveen stil bij Micha 7: 7 en 19. Hoe ga je kerst en oudjaar vieren? Vaak met familie en vrienden. Soms is het goed. Soms is er ruzie of verwijdering. Wat betekent God voor je deze dagen? HEER, wees mijn verlangen, wijs mij omhoog, waar uw liefde mij wacht! Micha blijft vanuit de ellende hopen op de Heer.

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– 4e adventskaars wordt aangestoken
– Gezang 26: 1 (LvK) – Daar is uit ’s werelds duistre wolken
– Moment van stilte
– Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
– Psalm 86: 2 en 5 (GK)
– Gebed
Micha 7: 1-9 en 18-20
Lukas 1: 5-20
– Psalm 103: 3 en 4 (GK)
– Tekst: Micha 7: 7 en 19
– Kindmoment – God heeft iets nieuws bedacht
– Preek
– Gezang 48: 1 en 2 (GK’06) – Lof aan de God
– Belijdenis: NGB, artikel 17 en 18
– Gezang 48: 3 en 4 (GK)
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Opwekking 520
– Zegen en gezongen amen