3E ZONDAG VAN DE HERFST – Wat kunnen we ons soms onbegrepen voelen door de mensen om ons heen. Zelfs als ze het beste met ons voor hebben. Maar bij God kunnen we altijd terecht. Hanna noemt God ‘de Heer van de hemelse machten’. Hij heeft de macht over hemel en aarde. Hij houdt hemel en aarde, maar ook jou en mij in zijn vaderhanden. Dus ook als je je door mensen onbegrepen voelt, kan je bij Hem altijd terecht. Hij luistert naar je als je naar Hem toe gaat. En dat mag je leven veranderen.
Deze boodschap wil Lyanne de Haan-Wilts zondagmorgen aan ons doorgeven. Ze doet dit aan de hand van het gebed van Hanna in 1 Samuel 1: 1-20.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden Renskje de Vries-Haan: Gezang 913 (LB) – Wat de toekomst brengen moge
Stilte (zittend)
Gezongen votum, groet, gezongen amen
Opwekking 354 – Glorie aan God
Gebed om opening Schriften
1 Samuel 1: 1-20
Preek
Psalm 136 (DNP) – Prijs de hoogverheven Heer
Leefregels: Romeinen 12: 9-21
Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig God
Voorbede en dankgebed
Collecte
Gezang 1010 (LB) – Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen met gezongen amen.