HOSANNA VOOR DE ZOON VAN DAVID – Voorganger: Berdien Wijnalda-Spoelman (GKv Buitenpost)

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Welkom
Stilte
Votum en groet
Zingen: Ps 118: 1, 9, 10
Zingen: Sela – Juich, Hosanna
Gebed
Lezen Mat 21:1-17
Kindermoment
Zingen Op Toonhoogte 430: Hosanna, hosanna, we maken een rij.
Overdenking
Zingen Lb 554: 1-4 Welkom, welkom, koning Jezus
Lezen van de Tien geboden.
Zingen Projectlied Lb 833: Neem mij aan zoals ik ben
Voorbede
Collecte & mededelingen
Zingen Lb 556:1, 4, 5 Alles wat over ons geschreven is
Zegen