LIEFDE BLIJFT ALTIJD BESTAAN – Zondag zijn we in de kerk getuigen van een huwelijksbevestiging. Daarom staan we stil bij de betekenis van liefde aan de hand van een van de bekendste bijbelteksten: 1 Korintiërs 13:13.
Voorganger: Pieter Kars van de Kamp (Refajahkerk Groningen)

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Eed van Toewijding & Vredegroet
Opwekking 797 – Breng ons samen
Gezang 1005 (LB) – Zoekend naar licht
Gebed
1 Korintiërs 12:31b – 13:13 (Sietske van Esch)
Psalm 27: 1 en 2 (DNP)
Preek
Gezang 793 (LB) – Bron van liefde, licht en leven
Onderwijs bij huwelijksbevestiging
Huwelijksbevestiging
Zegenlied: Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen
Gebed voor Kerk & Wereld
Inzameling van de Gaven
Gezang 177 (GK) – Heer, U bent mijn leven
Zegen