4E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD – In deze missiondienst gaat Piet Abrahams uit Belhar/Leiden (Zuid -Afrika) voor. Hij zal preken over Amos 3: 2 en 8. Wanneer we daar God met Israel, zijn uitverkoren volk, horen praten door de mond van Amos, dan brengt ons tot het volgende:
1. Gods stem klinkt hard;
2. De wereld heeft geen ontzag;
3. Gods volk moet profeteren.

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Votum, zegengroet, amen.
Zingen: DNP Psalm 93: 1, 3
De Tien Woorden  (Afrikaans)
Zingen: Psalm 25: 2, 3  (Afrikaans)
Gebed
Lezen:  Amos 3
Zingen: Psalm 50: 1 en 11
Tekst:  Amos 3: 2 en 8
Preek
Zingen: Gezang 238 : 1, 2 en 3
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 89: 7
Luisteren: Gaat dan heen
Zegen