MIJN HART EN LIJF ROEPEN OM DE LEVENDE GOD – Voorganger: Bart Dubbink (GKv Assen-Kloosterveen)

Liturgie

Welkom
Stilte
Votum&groet
Gez163:1,2,3 – dit huis een herberg onderweg
Gebed
Psalm 63:1,2
 
Kidslied ‘Kom aan boord’
 
Gebed bij opening Woord
Schriftlezing: Psalm 84
Preek ‘Mijn hart en mijn lijf roepen om U’
Thuis (Sela)
Koninkrijksleven: Kolossenzen 3:1-17
Gebed voor werkdag (Sela)
 
Mededelingen en gemeentegebed
Collecte
 
Nieuwe Liedboek 423:1,2,3 – Nu wij uiteengaan vragen wij God
Zegen
Koffie&ontmoeting