LAAT ZIEN WIE JE ECHT BENT – We gaan de 40dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Nu de minder bekende gelijkenis over twee verloren zonen…
Met deze gelijkenis ontmaskert Jezus de ware aard van de Joodse leiders. Zij worden namelijk vergeleken met een zoon die ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet.
Met deze gelijkenis laat Jezus je nadenken over je eigen leven: ben ik wie ik zeg dat ik ben..?

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Welkom
Stiltemoment      
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Psalm 117 (GK)
– Lied 165 (GK) Machtig God, sterke Rots’
Het evangelie van Gods wet
Zingen: Lied 833 (LB) ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x) (Projectlied)
Gebed
Lezing: Matteüs 21:23-32 (door Bert Bulder)
Zingen: Psalm 2 (DNP)
Preek bij Matteüs 21:28-32
Zingen: Lied 210 (LB) ‘God van hemel, zee en aarde’ (Op de melodie van Psalm 146 GK)
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Stichting Schuldhulpmaatje)
Zingen: Psalm 103: 1-3 en 5 (GK)
Zegen